Adéla ŠMÍDOVÁ

Bakalářská práce

Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie

Health education as prevention of anorexia nervosa and bulimia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie", které je rozděleno do 4 kapitol. Jak je patrné zaměřuje se především na problematiku mentální anorexie a mentální bulimie, jimž je věnována první kapitola. O poruchách příjmu potravy se v rámci školy můžeme setkat v novém vyučovacím předmětu Výchovy ke zdraví, který je samostatně vyučován na druhém …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the theme of "Health education as prevention of anorexia nervosa and bulimia" which is divided into four chapters. It is evident that it is focused primarily on the issue of anorexia nervosa and bulimia nervosa, which is devoted to the first chapter. There is a new school subject about health education which is taught separately in secondary schools, in which can be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Adéla. Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická