Iva KŘIVÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Specifika Pozitronové Emisní Tomografie a hybridního systému Pozitronové Emisní Tomografie s Výpočetní Tomografií u vyšetření dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny

Specificity Positron Emission Tomography and hybrid system Positron Emission Tomography with Computed Tomography examination in children patients in nuclear medicine department
Anotace:
Specifika Pozitronové Emisní Tomografie a hybridního systému Pozitronové Emisní Tomografie s Výpočetní Tomografií u vyšetření dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny. Seznámení s historií , přípravou a vyšetřením. Cíl: Retrospektivní analýza vyšetřených dětských pacientů na PET a PET/CT v Masarykově onkologickém ústavuv Brně Prezentace kazuistiky vyšetření (4 letého chlapce) v celém rozsahu …více
Abstract:
Specificity Positron Emission Tomography and hybrid system Positron Emission Tomography with Computed Tomography examination in children patients in nuclear medicine department. History, preparing for examination and examination. Aim: Retrospective analysis of tretment on PET and PET/CT made on department of nuclear medicine in Masaryk memorial cancer institute in Brno Presentation of specific case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010
Zveřejnit od: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Zdeněk Řehák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVÁNKOVÁ, Iva. Specifika Pozitronové Emisní Tomografie a hybridního systému Pozitronové Emisní Tomografie s Výpočetní Tomografií u vyšetření dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta