Bc. Kamila Šmídková

Master's thesis

Víno jako polyestetický objekt

Wine as a polyesthetic object
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Víno jako polyestetický objekt“ je představit víno jako estetický i kulturní fenomén, který je současně aktivním činitelem podílejícím se na formování estetického vnímání a cítění i kultury v širším slova smyslu a zároveň předmětem tvůrčí činnosti. Víno ukážeme jako objekt sdruženého vnímání, a to jak smyslově, tak s fantazií, pamětí a vnitřním smyslem. Pokusíme se propojit vliv …viac
Abstract:
The aim of diploma thesis „Wine as a polyesthetic object” is to introduce wine as an aesthetic object and cultural phenomenon, which is also an active participant in forming aesthetic perception and feeling and culture in a broader sense as well as a subject of creative activity. We will show wine as an object of combined perception, both sensually and with imagination, memory and bodily sense (sensus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies

Práce na příbuzné téma