Tereza MOLATOVÁ

Bakalářská práce

Public relations neziskové organizace MENS SANA o. s. Ostrava

Public relations in non-profit organization MENS SANA o. s. Ostrava
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na teoretickou část Public relations (PR) počínaje historii a vznikem, definicí, základními termíny, komunikací a marketingovým mixem služeb konče. Dále pak na praktickou část, ve které nalezneme návrh na zlepšení Public relations organizace MENS SANA. V praktické části vycházím z teoretických poznatků první části. PR se v neziskovém sektoru zaměřuje na komunikaci …více
Abstract:
This Bachelor's thesis is focused on a theoretical part of Public Relations (PR) including history and origins, definitions, basic terms, communication and marketing mix of services. In a practical part we can find a proposal to improve Public Relations of MENS SANA organisation. The practical part is based on the theoretical knowledge from the first part. In a non-profit sector, PR is focused on communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLATOVÁ, Tereza. Public relations neziskové organizace MENS SANA o. s. Ostrava. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru