Jan Motal

Bachelor's thesis

Rentabilita podniků a její technickoekonomické souvislosti

Profitability of companies and their technological-economic connections
Abstract:
Motal, J. Rentabilita podniků a jejich technickoekonomické souvislosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně 2018.Cílem je zjistit souvislosti mezi rentabilitou a strukturou výrobní základny u podniků s různým zaměřením, tedy mezi podniky, co vyrábí nábytek a vyvíjejí software, v období 2014 až 2016.První část obsahuje teoretické informace ohledně finanční analýzy. V druhé části se tyto …more
Abstract:
Motal, J. Profitability of companies and their technological-economic connections. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno 2018.The aim is to discover connections between profitability and structure of production base in companies with different specialization, between companies, who makes furniture and develops software, in period from 2014 to 2016.The first part contains theoretic information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta