Lucie MILISOVÁ

Bakalářská práce

Aerobní trénink jako jedna z možností ovlivnění únavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní

Aerobic Training as a Possibility to Influence Fatigue in Multiple Sclerosis
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce hodnotí vliv 8-týdenního řízeného rehabilitačního programu aerobního charakteru na únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RSM). Hlavní cíle: - ovlivnění únavy u pacientů s RS pomocí dlouhodobého tréninku aerobního charakteru - zlepšení poruch chůze a rovnováhy na základě redukce únavy - zlepšení fyzické kondice a kardiorespiračních parametrů
Abstract:
The presented bachelor thesis evaluates the influence of a controlled 8-week rehabilitation program of aerobic nature on the amount of fatigue among patients with multiple sclerosis (MS). Major objectives: - influence of fatigue with long-term aerobic training in MS patients - improve gait and balance disorders based on reduction of fatigue - improve physical condition and cardiorespiratory parameters
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILISOVÁ, Lucie. Aerobní trénink jako jedna z možností ovlivnění únavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta