Mgr. Aneta Prchalová

Diplomová práce

Smrt člověka a její důsledky v soukromém právu

Death of Human Being and its Consequences in Private Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá smrtí člověka a jejími důsledky v soukromém právu. Důraz je zpočátku kladen na právní a nikoli lékařské otázky se smrtí související, zejména na problematiku právní osobnosti člověka, důkazů smrti a domněnek smrti. Hlavní část práce se následně věnuje vymezení práv a povinností, které smrtí člověka přechází, nebo naopak zanikají, přičemž jsou zde uvedeny i situace, s kterými …více
Abstract:
The thesis deals with human death and its consequences from the view of private law. The emphasis is placed on legal not medical issues related to the death. Especially on the issues of legal personality, death evidence and death assumption. The main part is devoted to the rights and obligations which pass or come to an end with human death. In the thesis there are also mentioned some situations where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta