Theses 

Projekt marketingové komunikace pro zavedení nového výrobku společnosti Kverneland Group Czech s.r.o. na trh – Bc. Jiří Kazda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Jiří Kazda

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace pro zavedení nového výrobku společnosti Kverneland Group Czech s.r.o. na trh

Project of marketing communication for placing a new product of the company Kverneland Group Czech s.r.o. on the market

Anotace: Ve své diplomové práci představuji marketingovou komunikaci jako klíčovou podnikatelskou koncepci pro celou oblast marketingového plánování, bez níž se žádná dobře fungující tržní ekonomika a podnikající subjekty neobejdou. Snažím se o podrobný rozbor všech částí, které by měla marketingová strategie obsáhnout. Důraz kladu na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, zvolení vhodného marketingového a komunikačního mixu pro vybraný cílový trh se zaměřením na oblast výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v sektoru zemědělství. Veškeré teoretické poznatky, týkající se projektování a komunikace jsem využil při sestavení projektu marketingové komunikace, pro zavedení nového produktu společnosti Kverneland Group Czech s.r.o. na trh. Součástí marketingové strategie a cílem nové divize jsou instalace fotovoltaických elektráren na klíč převážně pro investory z oboru zemědělské výroby. Zvolil jsem si toto téma proto, že jsem za divizi odpovědný a provádím v praxi veškeré kroky související s implementací a uvedením tohoto nového produktu na trh.

Abstract: In my thesis I present a marketing communications as a key business concept for the whole area of marketing planning, without which no well-functioning market economy and business entities can be successful. I have attempted a detailed analysis of all components, which marketing strategy should encompass. I emphasize the analysis of external and internal environment, market segmentation and choosing a suitable marketing and communication mix for the selected market target with a focus on electricity generation from renewable sources in the agricultural sector. All the theoretical knowledge concerning projection and communication I used in preparing of project marketing communication for launching a new product of Kverneland Group Czech s. r. o. company. The main target of marketing strategies and new divisions is photovoltaic power plants turnkey installation process especially for investors in the field of agricultural production. I have chosen this topic due to my responsibility for the division and doing all the steps related to implementation in practice and commissioning of this new product on the market.

Klíčová slova: Klíčová slova marketing, zákazník, marketingová komunikace, projektový management, situační analýza, marketingový mix, komunikační mix, fotovoltaická elektrárna, Keywords marketing, consumer, marketing communication, project management, situation analysis, marketing mix, communication mix, photovoltaic power plant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 08:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz