Theses 

Moderní webové aplikační frameworky – Bc. Jan Pater

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Pater

Diplomová práce

Moderní webové aplikační frameworky

Modern Web Application Frameworks

Anotace: Cílem této práce byla analýza současných majoritních řešení v oblasti tvorby webových aplikací a návrh a implementace aplikací pro správu obsahu webových stránek Laboratoře Multimediálních Elektronických Aplikací a Filmového festivalu Fakulty informatiky ve vhodném webovém aplikačním frameworku. Práce uvádí čtenáře do problematiky tvorby webových aplikací a následně se zaměřuje na charakteristiky a specifika deseti vybraných moderních webových aplikačních frameworků, které jsou v práci podrobněji popsány a porovnány na základně relevantních kritérií. Praktická část práce popisuje zvolení vhodného frameworku pro implementaci obou aplikací, jejich návrh, proces vývoje a nasazení v rámci laboratoře.

Abstract: The aim of this paper was the analysis of major web application frameworks and the design and implementation of applications for website content management of Laboratory of Multimedia Electronic Applications and Film festival organized by Faculty of Informatics. The paper introduces readers into web application development problematic and focuses on characteristics and specifics of ten selected modern web application frameworks, which were described and compared on the basis of relevant criteria. Practical part of the paper includes the selection of a suitable framework for implementation of both applications and describes their design, development process and deployment within the laboratory.

Keywords: Framework, webová aplikace, LEMMA, filmový festival, Laravel, Nette, Phalcon, Ruby on Rails, Padrino, Django, Flask, Grails, Vaadin, Play

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz