Theses 

Kritéria ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu vybraného druhu zboží – Bc. Petr Neckař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Neckař

Bakalářská práce

Kritéria ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu vybraného druhu zboží

Criteria influencing the purchasing decision process of customer at purchasing selected goods

Anotace: Práce se zabývá použitými marketingovými nástroji v konkrétní společnosti AAA Auto Internationale a.s. Především využitím nástrojů In-store marketingu a jejich vlivu v kupním rozhodovacím procesu při koupi ojetého vozu. Informace uvedené v teoretické části jsou použity k popisu in-store marketingové komunikace firmy a AAA Auto. Cílem je popsat současný stav a najít možnosti zlepšení v dané oblasti marketingové komunikace pomocí zvoleného dotazníkového šetření.

Abstract: The Bachelor’s thesis adresses the usage of marketing tools at company AAA Auto Internationale a.s. It deals with an implementation of In-store marketing tools and their influence on customer´s decision-makig process then buying an used car. Theoretical knowledge from the first part is used to describe in-store marketing communication and visual communication at AAA Auto in the second practical part. The main focus is on the description of the current situation, comparsions and finding new opportunities to implement improvements in this area through the customer survey questionnaire.

Klíčová slova: AAA Auto, in-store marketing, kupní rozhodovací proces, marketingový mix, marketingové koncepce, nástroje komunikačního mixu, POP nástroje. AAA Auto, decision-making process of purchase, In-store maketing, marketing mix, tools for communication mix, marketing conceptions, POP tools

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz