Bc. Petr Neckař

Bakalářská práce

Kritéria ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu vybraného druhu zboží

Criteria influencing the purchasing decision process of customer at purchasing selected goods
Anotace:
Práce se zabývá použitými marketingovými nástroji v konkrétní společnosti AAA Auto Internationale a.s. Především využitím nástrojů In-store marketingu a jejich vlivu v kupním rozhodovacím procesu při koupi ojetého vozu. Informace uvedené v teoretické části jsou použity k popisu in-store marketingové komunikace firmy a AAA Auto. Cílem je popsat současný stav a najít možnosti zlepšení v dané oblasti …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis adresses the usage of marketing tools at company AAA Auto Internationale a.s. It deals with an implementation of In-store marketing tools and their influence on customer´s decision-makig process then buying an used car. Theoretical knowledge from the first part is used to describe in-store marketing communication and visual communication at AAA Auto in the second practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní