Lenka POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

Ústavněprávní ochrana menšin

Constitutional legal protection of minority
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ústavněprávní ochranou menšin. První kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmu menšina z různých pohledů. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem ochrany menšin. V další kapitole se zabývám ochranou menšin v České republice. V posledních dvou kapitolách uvádím příklad judikatury, která se zabývá menšinami, a jaká je jejich ochrana v Evropské Unii.
Abstract:
This diploma thesis deal with constitutional protect of minority. First chapter is oriented to explain conception of minority from different ways. Second chapter deal with historical development of minority. In the next chapter I deal with protect of minority in the Czech republic. In two last chapters I mention examples of jurisdiction and what is their protection in European Union.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Ústavněprávní ochrana menšin. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická