Bc. Lucie Kocmánková

Diplomová práce

Brownfields a obnovitelné zdroje energie

Brownfields and renewable energy sources
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Brownfields a obnovitelné zdroje energie“ je rozbor vývoje a klíčových faktorů aplikace obnovitelných zdrojů energie na brownfieldy se zaměřením na úspěšné projekty ve světovém i národním kontextu. První část vychází z porovnání stanovisek různých autorů věnujících se dané problematice, díky kterému je definována základní terminologie. V druhé části je přiblížena stručná …více
Abstract:
The goal of the thesis: „Brownfields and Renewable Sources“ is to analyze development and key factors of the renewable sources application on brownfields sites. It is focused on successful worldwide and national projects. The first part is dedicated to a research of relevant literature sources and on the basis of authors’ statements is the core terminology defined. In the second part there are brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Černík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta