Theses 

Brownfields a obnovitelné zdroje energie – Bc. Lucie Kocmánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Kocmánková

Diplomová práce

Brownfields a obnovitelné zdroje energie

Brownfields and renewable energy sources

Anotace: Předmětem diplomové práce „Brownfields a obnovitelné zdroje energie“ je rozbor vývoje a klíčových faktorů aplikace obnovitelných zdrojů energie na brownfieldy se zaměřením na úspěšné projekty ve světovém i národním kontextu. První část vychází z porovnání stanovisek různých autorů věnujících se dané problematice, díky kterému je definována základní terminologie. V druhé části je přiblížena stručná faktografie vybraných obnovitelných zdrojů energie. Třetí část je zaměřena na státy aktivně se věnující dané problematice a dále objasňuje situaci v České republice. Poslední část je tvořena vybranými případovými studiemi.

Abstract: The goal of the thesis: „Brownfields and Renewable Sources“ is to analyze development and key factors of the renewable sources application on brownfields sites. It is focused on successful worldwide and national projects. The first part is dedicated to a research of relevant literature sources and on the basis of authors’ statements is the core terminology defined. In the second part there are brief facts about renewable sources described. The third part is focused on leading states and defines the situation in the Czech Republic. The last part consists of three case studies.

Klíčová slova: brownfieldy, revitalizace, obnovitelné zdroje, energetika, solární energie, větrná energie, biomasa

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Černík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz