Theses 

Podpora malého a středního podnikání a rozvoj obcí, měst a regionů – Bc. Romana Brožová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Romana Brožová

Bakalářská práce

Podpora malého a středního podnikání a rozvoj obcí, měst a regionů

Support of small and medium-sized enterprising and development of communities, towns and regions

Anotace: Podpora podnikání je v dnešním světě, v České republice rovněž, běžný a značně rozšířený prostředek pro zajištění rozvoje regionu, jeho sociálního a ekonomického růstu. Přináší jevy, které hodnotíme kladně a díváme se na ně jako na přínos. Je však nutné si uvědomit, že by měla býti jen doplňkovým jevem v okamžicích, kdy si trh neumí poradit sám s existující situací. Pouze jakýmsi doplňkem trhu, který v rozumné míře může opravdu pomoci. Vzhledem k přibližování České republiky ke standardům Evropské unie by nepochybně byly zajímavé poznatky z porovnání českých a zahraničních přístupů jak v oblasti legislativy a ekonomiky, tak i reálných zkušeností (zejména využitelnost a efektivita jednotlivých impulsů).

Abstract: The support of enterprises in today world, also in the Czech Republic, is a widely spread tool for ensuring the development of regions, their social and economic growth. This breeds phenomenon that is evaluated positively and considered as contribution. However, it should be regard as a supplemental phenomenon when the market cannot deal with its existing situation. It is only a supplement of the market that to a reasonable extent can really help. The approach of the Czech Republic to the European Union standards could represent piece of knowledges that can be compared with Czech and foreign attitudes in both the legislatives and in economy as well as in real experiences (mainly the ability to use effectively specific impulses).

Klíčová slova: malé a střední podnikání, regionsmall and medium-sized enterprising, regional development, institutions, regional marketing, support of enterprising instruments ální rozvoj, instituce, regionální marketing, nástroje podpory podnikání

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:28, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz