Anita RUSÍNOVÁ

Bakalářská práce

Žánrové rozrůznění poezie pro děti v tvorbě Radka Malého

Genre differentiation in children poetry by Radek Malý
Anotace:
Tato bakalářská práce nese název Žánrové rozrůznění poezie pro děti v tvorbě Radka Malého. V teoretické části se zabývám žánrovým rozrůzněním současné dětské poezie, v analytické části pak dílem Radka Malého, zejména analýzou sbírky Listonoš vítr. Mým cílem je dokázat žánrovou různorodost současné dětské poezie a přiblížit dílo Radka Malého.
Abstract:
This bachelor thesis is called Genre differentiation of poetry for children in the work of Radek Malý. The theoretical part deals with the genre differentiation of contemporary children's poetry, in the analytic part the work of Radek Malý, especially the analysis of the collection Listonoš vítr. My aim is to prove the genre diversity of contemporary children's poetry and to present the work of Radek …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSÍNOVÁ, Anita. Žánrové rozrůznění poezie pro děti v tvorbě Radka Malého. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta