Bc. Alexandra Mašová

Bachelor's thesis

Muzeum romské kultury v Brně: Návrh pietního aktu pro Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Museum of Romani Culture in Brno : Proposal of commemorative act for Lety u Písku. Memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti in Bohemia
Anotácia:
Ve své bakalářské diplomové práci se soustředím na výstavbu nového památníku, který spadá pod řízení Muzea romské kultury v Brně. Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách bude stát na místě bývalého tzv. cikánského tábora. V práci popisuji vznik muzea samotného, muzejní sbírku a komunitní charakter muzea. Popisuji historii romského holokaustu a archeologický výzkum, který podal unikátní …viac
Abstract:
In my bachelor's thesis, I am focusing on the construction of a new memorial that falls under the management of the Museum of Romani Culture in Brno. Lety u Písku. The memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti in Bohemia will stand on the site of the former so-called Gypsy camp. In this thesis I describe the creation of the museum itself, the museum collection and the community character of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2023
  • Vedúci: Mgr. Pavel Holman
  • Oponent: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta