Bc. Milan Vajgl

Bakalářská práce

Nekalé obchodní praktiky

Unfair Commercial Practices
Anotace:
Předložená bakalářská práce vymezuje pojem nekalé obchodní praktiky z širšího pohledu v návaznosti na jednotlivé právní dokumenty v České republice a EU. Na začátku práce bude definován pojem nekalé obchodní praktiky. Další kapitola bude řešit jednotlivé možnosti rozdělení nekalých obchodních praktik. Důležitou problematikou je vliv těchto praktik na spotřebitele a jeho ovlivňování, které bude zmíněno …více
Abstract:
This Bachelor’s degree dissertation defines the term of unfair business practices in a broader context of individual legal documents in the Czech Republic and in the EU. First, it lays down a definition of the term of unfair business practices. The following section deals with possible classifications of unfair business practices. Next, the work describes the influence of these practices upon consumers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Martin Nogol, MPA
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře