Mgr. Ing. Jan Pokluda

Rigorózní práce

Schizofrenie v českém diskurzu

Schizophrenia in the Czech Discourse
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá zmapováním diskurzů o schizofrenii v našem prostředí. V teoretické části jsou shrnuty nejčastější diskurzy o schizofrenii a dále je zde popsána použitá metoda – diskurzivní analýza. V rámci praktické části byly prováděny rozhovory o schizofrenii s laiky, s lidmi s diagnózou a s odborníky. Přepsané rozhovory byly následně analyzovány jedním z přístupů diskurzivní analýzy …více
Abstract:
This work deals with the mapping of schizophrenic discourses in our area. The most frequent schizophrenic discourses and the method used – discursive analysis are summarized in the theoretical part. The interviews about schizophrenia were conducted with laymen, people with diagnosis and also with experts. Transcribed interviews were subsequently analysed by one of the discursive analysis approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Oponent: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D., doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta