Bc. Kateřina Pavlíková

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.

Analysis of Marketing Communication of University of Finance and Administration
Anotace:
V současné době si můžeme všimnout velké konkurence na poli terciálního vzdělání a právě tato konkurence nutí vysoké školy, a především ty soukromé, zaměřit se na marketingovou komunikaci. Hlavním cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit použitou marketingovou komunikaci Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. během uplynulých 4 let. Vedlejším cílem této práce je dále navrhnout případné zlepšení. …více
Abstract:
Nowadays we can notice high competition in the field of tertiary education and it is that competition which makes universities, especially private ones, focus on marketing communication. The main aim of the bachelor thesis is to evaluate used marketing communication of the University of Finance and Administration over last 4 years. The secondary aim is to propose further possible improvements. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní