Bc. Daniela Koláčná

Bakalářská práce

Vyučovací předmět český jazyk a literatura očima žáků

Czech Language and Literatur as a school subjekt by the eyes of students
Anotace:
Bakalářská práce Vyučovací předmět český jazyk a literatura očima žáků se zabývá srovnáním postojů k českému jazyku a literatuře žáků třetích a čtvrtých ročníků víceletých gymnázií a žáků šestých, osmých a devátých tříd základní školy. Metodou dotazníku jsem vyhodnotila vztahy žáků k oběma uvedeným předmětům, jejich důvody pro svá rozhodnutí a vyvodila jsem konečné závěry. Srovnáním odpovědí se měl …více
Abstract:
The school subject czech language and literature by eyes students are occupied with comparing poise to czech language and literature students which study in the third and the fourth classes perennial secondary school and pupils from the sixth, the eighth and the ninth classes in the basic school. By method questionnaire I am evaluate connexion students to both indicated subjects, their argument for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta