Bc. Kristýna Lustyková

Diplomová práce

Holub v jazyku, literatuře, kultuře a ve vyučování českému jazyku se zřetelm k mezipředmětovým vztahům

Pigeon in language, literature, culture and in teaching Czech language with respect to interdisciplinary relations
Anotace:
Diplomová práce „Holub v jazyku, literatuře, kultuře a ve vyučování českému jazyku se zřetelem k mezipředmětovým vztahům“ se zabývá tematikou holuba v praktickém využití Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílí především na oblast klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Obsahuje návrhy jednotlivých lekcí realizovatelných na druhém stupni základní školy …více
Abstract:
Diploma thesis “Pigeon in language, literature, culture and in teaching Czech language with respect to interdisciplinary relations” deals with the theme of pigeon in practical using of Framework educational program for elementary education. It is aimed at field of key competencies, cross-cutting topics and interdisciplinary relations. The thesis contains proposals of individual lessons realizable at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta