Bc. Dita Saxová, DiS.

Master's thesis

Changing Perspectives: Approaches to Edwardian Society and the First World War in the Fiction of Richard Aldington, Susan Hill and Pat Barker

Changing Perspectives: Approaches to Edwardian Society and the First World War in the Fiction of Richard Aldington, Susan Hill and Pat Barker
Abstract:
Práce se zaměřuje na změny hodnotového systému v Británii za první světové války a v poválečném období. Rozebírána je sociální problematika týkající se třídní a genderové příslušnosti, sexuality, pracovní síly a vlivu státních zásahů na britskou společnost. Pozornost je věnována především vojákům, kteří představují nejvíce zasaženou skupinu lidí první světovou válkou. Zkušenosti jak vojáků, tak obyčejných …more
Abstract:
The work focuses on the changes of value system in Britain during and after the Great War. The social issues regarding class, gender, sex and sexuality, labour and the impact of state control on the British society are analysed. Attention is mainly paid to the soldiers representing the most affected group of people in the war. The war experience of soldiers as well as ordinary people will be presented …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta