Bc. Iveta Janošťáková

Bakalářská práce

The Criticism of British Society in the Novels by E. M. Foster

The Criticism of British Society in the Novels by E. M. Foster
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dílem autora E. M. Forstera a jeho kritikou britské společnosti vyjádřenou ve vybraných dílech společně s porovnáním britské a italské společnosti. Hlavním předmětem této práce je britská společnost a její systém, potřeba britských turistů si udržovat své postavení ve společnosti a chovat se podle očekávání jiných. Ty jsou demonstrovány na jednotlivých ukázkách z knih …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the works by the author E. M. Forster and his criticism of British society expressed in selected novels and a short story together with the comparison of British and Italian societies. The main aim of this work is the British society, its system, the need of the British tourists to keep their position in the society and to behave according to the expectation of others …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Velid Beganović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta