Bc. Dita Saxová, DiS.

Master's thesis

Changing Perspectives: Approaches to Edwardian Society and the First World War in the Fiction of Richard Aldington, Susan Hill and Pat Barker

Changing Perspectives: Approaches to Edwardian Society and the First World War in the Fiction of Richard Aldington, Susan Hill and Pat Barker
Anotácia:
Práce se zaměřuje na změny hodnotového systému v Británii za první světové války a v poválečném období. Rozebírána je sociální problematika týkající se třídní a genderové příslušnosti, sexuality, pracovní síly a vlivu státních zásahů na britskou společnost. Pozornost je věnována především vojákům, kteří představují nejvíce zasaženou skupinu lidí první světovou válkou. Zkušenosti jak vojáků, tak obyčejných …viac
Abstract:
The work focuses on the changes of value system in Britain during and after the Great War. The social issues regarding class, gender, sex and sexuality, labour and the impact of state control on the British society are analysed. Attention is mainly paid to the soldiers representing the most affected group of people in the war. The war experience of soldiers as well as ordinary people will be presented …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta