Ondřej Kostrhoun

Bakalářská práce

Vnitropodnikové účetní směrnice v malém středním podniku

Internal Accounting Directives in Small and Medium-sized Enterprise
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi v malém středním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny právní pojmy ze zákona o účetnictví, daní z příjmů, českých účetních standardů a vyhlášky, názvosloví a jednotlivé činnosti účetní jednotky podle aktuální právní úpravy. V praktické části je vytvořený návrh nových vnitropodnikových směrnic podle teoretické analýzy, které jsou pro účetní …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with internal guidelines in a small and medium-sized enterprise. The theoretical part explains the legal concepts of the Accounting Act, income taxes, Czech accounting standards and decrees, terminology and individual activities of the entity according to current legislation. In the practical part, a proposal for new internal guidelines is created according to a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Barančicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING