Tomáš JAVORSKÝ

Master's thesis

Realizace majetkových práv autorů prostřenictvím licenčních smluv

Realization Of Property Rights Of Authors Through License Contracts
Abstract:
Právní oblast nehmotných statků, jejichž součástí jsou majetková práva autorů, jako kategorie práv duševního vlastnictví, je problematikou nejen zajímavou, ale též náročnou v jejím uchopení a následném pochopení. Tomuto faktu nepřidává ani skutečnost, že v případě licenční smlouvy je zde jistá nejednotnost a legislativní roztříštěnost, která by však měla být vyřešena novým občanským zákoníkem. Proto …more
Abstract:
Legal area of incorporeal estate, which comprise the authors' property rights as a category of intellectual property, is a problem that is not only interesting, but also difficult to grasp and then further understand it. This fact is not aided by the reality that in the case of license contracts, there is a certain inconsistency and legislative fragmentation, which, however, should be resolved by a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2011
Accessible from:: 28. 7. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAVORSKÝ, Tomáš. Realizace majetkových práv autorů prostřenictvím licenčních smluv. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 07. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická