Vendula RADOVÁ

Bakalářská práce

Tréninkový plán sportovní přípravy v plavání pro děti mladšího školního věku

Training plan of a sport preparation for swimming for children of a primary school period
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám plaveckým tréninkem dětí v období mladšího školního věku. Vymezuji toto období a kladu důraz na tělesný, motorický, psychický a sociální vývoj. Dále vysvětluji pojem sportovní trénink a jeho strukturu, která obsahuje pohybové schopnosti, složky sportovního tréninku, stavbu a řízení sportovního tréninku. Nezbytnou součástí řízení sportovního tréninku je plánování, …více
Abstract:
In this Bachelor thesis I am swimming training of children in the younger school age. I define this period, and I put the emphasis on the physical, motor, psychological and social development. In addition, I explain the concept of sports training and its structure, which contains the motor skills, sport training, construction and management of sport training. An essential part of the management of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013
Zveřejnit od: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADOVÁ, Vendula. Tréninkový plán sportovní přípravy v plavání pro děti mladšího školního věku. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická