Bc. Helena Novosadová

Master's thesis

Projekt zabezpečení budovy a perimetru

A Building and Perimeter Security Project\nl{}
Abstract:
Cílem diplomové práce je přiblížit široké veřejnosti oblast bezpečnostních technologií a seznámit ji se způsoby zabezpečení objektů a perimetru. V teoretické části je zpracována analýza jednotlivých typů zabezpečovacích systémů. Dále je vytvořen katalog prvků zabezpečovacích systémů. Praktická část obsahuje dva návrhy zabezpečení objektu a perimetru. Návrhy jsou vypracovány s ohledem na cenu a s ohledem …more
Abstract:
The aim of the thesis is closer to the general public the area of security technologies and to familiarise them with the means of security objects and perimeter security. In the theoretical part of it is processed by the analysis of the various types of security systems. Furthermore, it is created catalog of the elements of the alarm systems. The practical part includes two proposals to the security …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2014
Accessible from:: 21. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novosadová, Helena. Projekt zabezpečení budovy a perimetru. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe