Iuliia Zorina

Bakalářská práce

Využití etického kodexu v hotelech Barceló

Code of Ethics and it's applyning in Barceló hotels
Anotace:
ZORINA, Iuliia. Využití etického kodexu v hotelech Barceló. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2014. 70 s. Bakalářská práce se zabývá etickým kodexem a jeho využitím v hotelech Barceló, přičemž se zaměřuje na pražské hotely Barceló. Cílem práce je prozkoumat míru obeznámenosti zaměstnanců a manažerů pražských hotelů Barceló s etickým kodexem společnosti, zda se jím řídí a jaký vliv má …více
Abstract:
ZORINA, Iuliia. Code of Ethics and it’s applyning in Barceló hotels. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd: 2014. 70 s. The bachelor‘s thesis is telling about the Code of Ethics and it’s appliying in Barceló hotels, the work is concentrated on Prague’s Barceló hotels. The main target is to examine the rate of Barceló’s employee’s and manager’s familiarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Barbora Koklarová
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze