Bc. Svatopluk Zubek

Bakalářská práce

Volby do obecních zastupitelstev

Municipial Election
Anotace:
Obce jsou základním územně samosprávným celkem se svým územím a občany. Obce vykonávají prostřednictvím svých orgánů samosprávu a svěřenou stání správu. Nejdůležitějším orgánem obecního zřízení je zastupitelstvo obce, které je již zmiňováno v Ústavě České republiky. Zastupitelstvo svou obec spravuje a rozhoduje ve věcech samosprávy. Jedná se o volený orgán na dobu čtyř let, dle rovného, přímého a všeobecného …více
Abstract:
Along with their territory and citizens municipalities are the basic self-governing territorial units. Through their bodies the municipalities execute the self-administration and the entrusted state administration. The most important body of a municipality is the local board of representatives which has been already mentioned in the Constitution of the Czech Republic. It is a body elected for the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta