Bc. Svatopluk Zubek

Bachelor's thesis

Volby do obecních zastupitelstev

Municipial Election
Abstract:
Obce jsou základním územně samosprávným celkem se svým územím a občany. Obce vykonávají prostřednictvím svých orgánů samosprávu a svěřenou stání správu. Nejdůležitějším orgánem obecního zřízení je zastupitelstvo obce, které je již zmiňováno v Ústavě České republiky. Zastupitelstvo svou obec spravuje a rozhoduje ve věcech samosprávy. Jedná se o volený orgán na dobu čtyř let, dle rovného, přímého a všeobecného …more
Abstract:
Along with their territory and citizens municipalities are the basic self-governing territorial units. Through their bodies the municipalities execute the self-administration and the entrusted state administration. The most important body of a municipality is the local board of representatives which has been already mentioned in the Constitution of the Czech Republic. It is a body elected for the period …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Reader: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta