Theses 

Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje – Bc. Klára UHROVIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Klára UHROVIČOVÁ

Bachelor's thesis

Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Efectiveness of usage financial resources of employee education process in the Emergency service of Zlín district

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávacím procesem pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, jeho zdroji financování a analýzou efektivnosti využití těchto zdrojů na financování vzdělávacího systému pracovníků. Podkladem pro zpracování této práce byly informace čerpané z odborné literatury, internetových zdrojů, směrnic organizace, statistik, účetních výkazů a zpráv o hospodaření organizace. Výsledkem bakalářské práce jsou navrhnutá doporučení pro příspěvkovou organizaci, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze.

Abstract: The Bachelor´s Thesis is focused on employee education process in the Emergency service of Zlín district, allowance organization, its financial resources, and contains analysis of its efectiveness and financial support of employee education. The thesis is based on information gained from the special literature, the Internet, company´s bylaws, statistics, books of accounts and annual register. As a result of the thesis, there were made several improvement suggestions for the allowance organization including cost and risk analysis.

Keywords: Vzdělávání pracovníků, Evropský sociální fond, Efektivnost, Zdroje financování, Problematika vzdělávání

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2007
  • Identifier: 7365

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2008
  • Supervisor: Ing. Přemek Kubala

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 12. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=7365 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

The right form of listing the thesis as a source quoted

UHROVIČOVÁ, Klára. Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 13:26, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz