Miroslava Koniarová

Diplomová práce

Právní úprava, analýza hospodaření a financování vybrané obecně prospěšné společnosti

Legislative Regulation, Economy and Funding Analysis of Selected Public Benefit Corporation
Anotace:
Diplomová práce na téma analýza hospodaření a financování obecně prospěšné společnosti se zabývá teoretickým vymezením její právní úpravy v České republice, dále charakteristikou cílů a posláním konkrétní obecně prospěšné společnosti KLUB KULTURY, o.p.s. a následně provedením analýzy hospodaření a financování této konkrétní společnosti za období 2015–2017. V rámci teoretické části práce je charakterizován …více
Abstract:
Thesis on the analysis of the Non-governmental Organization of the Economy and financing, public deals with the theoretical definition of the Non-governmental Organization and its legislations in the Czech Republic, characterize the aims and mission of the Non-governmental Organization KLUB KULTURY, o.p.s. and subsequently to analyze the economy and financing of this particular organization for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jan Mikulčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava