RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Bakalářská práce

Využití standardních indikátorů k hodnocení kvality národního programu screeningu karcinomu prsu

Evaluation of national breast cancer screening program quality using standard performance indicators
Anotace:
Pro sledování různých kvalitativních aspektů screeningového programu byla vyvinuta rozsáhlá soustava epidemiologických indikátorů kvality. V této práci byla provedena implementace a dokumentace výpočtu těchto ukazatelů v prostředí národního programu mamografického screeningu v České republice podle rámce daného evropskými doporučeními. V období od července 2004 do června 2005 bylo vyšetřeno 271 502 …více
Abstract:
An extensive set of performance indicators has been developed in order to monitor different qualitative aspects of cancer screening programs. This work describes implementation of standard performance indicators introduced in the European guidelines to the Czech national mammography screening program. In a one-year period between July 2004 and June 2005, a total of 271,502 women were examined with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Matematická biologie