Barbora Březíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services

Benefits and efficiency of methods of drama for clients of Brothers of Charity Services
Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na realizaci projektu, který představuje návrh dramaterapeutického programu pro klienty zařízení Brothers of Charity Services, které poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. V teoretické části se zabývám vymezením dramaterapie, specifickými aspekty práce s lidmi s mentálním postižením, tvorbou projektu. Výzkumnou část tvoří projekt „Hrou k porozumění“, …více
Abstract:
Graduate thesis focuses on the realization of the project, which presents dramatherapeutical program for clients of the Brothers of Charity Services, organization which provides social services to people with mental disabilities. The theoretical part deals with the definition of dramatherapy, specific aspects of working with people with learning disabilities, creation of the project. The research part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Tkadlčíková
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc