Lucie PŠENICOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a děti s mentálním postižením

Frame educational program of preschool education and mentally disabled children
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o dětech s mentálním postižením v předškolním věku. V teoretické části jsme se zaměřili na Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání, jeho kompetence a vzdělávací oblasti, charakteristiku dítěte předškolního věku. Další kapitola vymezuje mentální postižení z hlediska typů i stupňů a nejvýraznějších rysů. Poslední oddíl této části rozebírá možnosti vzdělávání dětí …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with children with mental disabilities at the pre-school age. In the theoretical aspect, we focused on the Framework Educational Programme for Preschool Education, its competence and educational area, and the characteristics of the pre-school child. The next chapter defines mental disabilities - in terms of types and degrees, and the most distinctive features. The last section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŠENICOVÁ, Lucie. Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a děti s mentálním postižením. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta