Theses 

Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek – Bc. Martin Čech, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Martin Čech, DiS.

Master's thesis

Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek

Google Analytics and its usage for the purposes of website analysis and optimization

Abstract: Diplomová práce „Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek“ se věnuje detailnímu popisu Google Analytics a možnostem uplatnění této služby v procesu webové analýzy a optimalizace webových stránek. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku služby, pochopení jejího významu a využití. Navazující část se zabývá aktivací a nastavením Google Analytics včetně pokročilých úprav měřicího procesu a funkčnosti. Následuje popis práce s Google Analytics a informace o možnostech využití jednotlivých přehledů dat. Praktická část práce, která má charakter případové studie, je ukázkou zapojení Google Analytics v procesu optimalizace konkrétního webu a při hodnocení provedených změn.

Abstract: The thesis „Google Analytics and its usage for the purposes of website analysis and optimization“ is devoted to detailed description of Google Analytics and its application in process of web analysis and website optimization. The introduction of the thesis focuses on the service characteristics and on its importance and usage understanding. The following part deals with Google Analytics activation and setting, including advanced adjustments of measuring process and functionality. Furthermore the thesis describes work with Google Analytics and gives information about possibilities of using individual data surveys. The practical part of the thesis, which has a character of a case study, is an example of Google Analytics participation in the process of optimization of a specific web and in evaluation of realized changes.

Keywords: Google Analytics, nastavení Google Analytics, využití Google Analytics, webová analytika, měření návštěvnosti, analýza návštěvnosti, zvyšování webové návštěvnosti, optimalizace webu, SEM, internetový marketing, SEO, optimalizace pro vyhledávače, Google Analytics configuration, Google Analytics usage, web analytics, traffic measurement, clickstream analysis, website traffic analysis, website traffic increasing, web optimization, internet marketing, search engine optimization

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 17:34, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz