Theses 

Způsoby propagace komerčních webových projektů za účelem zvyšování návštěvnosti – Ing. Jitka Němečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika

Ing. Jitka Němečková

Diplomová práce

Způsoby propagace komerčních webových projektů za účelem zvyšování návštěvnosti

Ways of promoting commercial web projects in order to increase traffic

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá způsoby propagace komerčních webových projektů za účelem zvyšování návštěvnosti. Hlavním tématem je zde tedy optimalizace pro vyhledávače a internetová reklama. Tento dokument nejprve teoreticky popisuje fungování hlavních webových vyhledávačů v prostředí českého internetu, tedy Google a Seznam a dále navazuje na teoretická doporučení, jak lze přispět k tomu, aby se webová stránka dostala ve výpisech vyhledávání na první místa. Dále se tato diplomová práce zabývá možnostmi současné internetové reklamy. Aplikace těchto teoretických zásad, které doporučují přední odborníci v SEO (Search Engine Optimization) a internetovém marketingu, je následně demonstrována na skutečném webovém projektu. Součástí tohoto dokumentu je také zpětné vyhodnocení účinnosti aplikovaných metod. Závěrečnou částí práce je vlastní metodika shrnující doporučené postupy pro zvyšování návštěvnosti webových projektů a jejich vyhodnocení.

Abstract: This thesis is describing several ways of promoting commercial web projects in order to increase traffic. The main theme of this document is website optimization for search engines and internet advertising. At first is this thesis describing how main search engines are working in the environment of Czech internet, mainly Google and Seznam.Then this document continues with theoretical recommendations how to get websites in search results to the top. After this theoretical introduction to search engine optimization is this document describing present possibilities of internet advertising. The application of these theoretical principles, which are recommended by the best SEO (Search Engine Optimization) and internet marketing experts, is also demonstrated on real web project. Next part of this document is also evaluating the efficiency of applied methods. Last part of this thesis is new methodology, which is summarizing recommended methods for increasing traffic of web projects and their evaluation.

Klíčová slova: Copywriting, internet, internetová reklama, internetový marketing, návštěvnost webu, SEO, web, webové vyhledávače

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrlprohlizeni-prace-detail&praceIdno=26005 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Němečková, Jitka. Způsoby propagace komerčních webových projektů za účelem zvyšování návštěvnosti. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:35, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz