Michaela ŠOMOVÁ

Bachelor's thesis

Výživa pacienta v septickém stavu po operaci tlustého střeva v intenzivní péči

Nutrision for patient with sepsis after colon surgery in intensive care.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou v intenzivní péči. Teoretická část je zaměřená na typy a druhy umělé výživy, způsob aplikace umělé výživy, indikace a kontraindikace podávané umělou výživou. Dále jsou zde uvedeny možné přístupové cesty parenterální výživy a způsoby aplikace enterální výživy, sipping. Část je věnovaná ošetřovatelské péči o pacienta v septickém stavu a po operaci tlustého střeva …more
Abstract:
This bachelor thesis looks into nutrition in an intensive care. The theoretical part focuses on the types and kinds of artificial nutrition, administration of artificial nutrition, indications and contraindications of the administration of artificial nutrition. Furthermore, it also focuses on possible routes of parenteral nutrition and administration methods of enteral nutrition, sipping. There is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zuzana Šafránková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠOMOVÁ, Michaela. Výživa pacienta v septickém stavu po operaci tlustého střeva v intenzivní péči. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/