Ing. Jakub Jirsa

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor v ČR

Fire rescue company in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Hasičský záchranný sbor v ČR“ obsahuje historii od počátku hasičského záchranného sboru na našem území až po současnost, jeho působnost, úkoly a poslání. Pozornost je věnována také integrovanému záchrannému systému, do kterého Hasičský záchranný sbor v ČR spadá. Dále je práce zaměřena na statistiky jednotek požární ochrany za určitá období.
Abstract:
Bachelor thesis „Fire Rescue Service in the Czech Republic“ describes the history of Fire Rescue Service in our country from the beginning to this day, as well as its scope of activity, tasks and mission. Attention is also paid to the Integrated Rescue System which in the Czech Republic includes the Fire Rescue Service. The thesis focuses on the statistics of „Activities of Fire Units“ in certain peroids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní