Andrea MALÁ

Master's thesis

Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem

The summary pre-trial proceeding and the simplified proceeding before the court
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před soudem s cílem podat komplexní charakteristiku právní úpravy těchto institutů v trestním právu procesním. Diplomová práce je členěna do sedmi hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny do menších podkapitol. Po úvodních slovech v první kapitole se v následující kapitole věnuji stručné charakteristice …more
Abstract:
In my diploma thesis I deal with the issue of summary pre-trial proceeding and simplified proceeding before the court in order to give a complex characteristic of these institutes in Czech criminal procedural law. The diploma thesis is divided into seven main chapters, which are subdivided into smaller sections. After the introdution in the first chapter, the following chapter is focused on the terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2013
Accessible from:: 9. 12. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALÁ, Andrea. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 9. 12. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses c42zdd c42zdd/2
10/12/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10/12/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.