Bc. Dana Blašková, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení výkonnosti podniku

Company Performance Evaluation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí metod EVA a Balanced Scorecard“ je analýza ekonomické výkonnosti zvoleného podniku. Teoretická část je věnována přiblížení základů metody ekonomické přidané hodnoty – EVA, včetně způsobu jejího výpočtu a představení strategického systému řízení výkonnosti podniku Balanced Scorecard s uvedením postupu aplikace tohoto systému. V praktické …více
Abstract:
The aim of the present diploma thesis, “Evaluation of Business Performance by Means of the EVA and Balanced Scorecard Methods”, is the analysis of business performance of a selected company. The theoretical part outlines the principles of the Economic Value Added (EVA) method, including corresponding calculations; and introduces the Balanced Scorecard system of strategic management of business performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta