Bc. Jan Strcula, DiS.

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and performance of the company from the perspective of mo-dern methods of performance measurement
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku pomocí moderních metod, především metody EVA. V teoretické části jsou popsány moderní metody měření výkonnosti, které budou aplikovány v praktické části ve společnosti JARÝ s. r. o. Na základě výsledků analýz budou navržena v závěru práce doporučení na zlepšení stávající situace ve společnosti, a dále jsou zde uvedena zjištění týkající …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on evaluation of company performance by means of modern methods, particularly the EVA method. Theoretical part describes modern methods of performance measurement which have been applied in the practical part within the JARÝ s. r. o. company. Based on the results of analyses, recommendations will be proposed at the end of the thesis with the aim to improve present situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní