Michaela STRAPKOVÁ

Diplomová práce

Ekonomická výkonnost zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji

The Ecnonomic Performance of Manufacturing in the Usti Region
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit, jaká je ekonomická výkonnost zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji v letech 2006 až 2017. Práce analyzuje ekonomickou výkonnost zpracovatelského průmyslu Ústeckého kraje dle odvětví a okresů. Výkonnost je hodnocena na základě zvolených ukazatelů vypočítávaných z dat podnikového účetnictví. Data jsou získávána z dostupných účetních závěrek jednotlivých podniků …více
Abstract:
The aim of this theses is analysis of the economic performance of manufacturing industry in the Usti Region between 2006 and 2017. The thesis analyzes the economic performance of manufacturing industry in the Usti Region by the sectors of manufacturing industry and by individual districts. Economic performance is evaluated on the basis of selected indicators calculated form business accounting data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAPKOVÁ, Michaela. Ekonomická výkonnost zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa