Bc. Lenka Chrenková

Diplomová práce

Využívanie vybraných nástrojov marketingového mixu na vytváranie a riadenie vzťahov s klientmi vo vybranej bankovej inštitúcii

Utilization of selected instruments of marketing mix, creation and clients relationship management in selected bank institution
Abstract:
Annotation (Bc. Chrenková Lenka, Utilization of selected tools of marketing mix creation and management of relationship with clients in chosen bank. Banking Institute, College of Banking Praha, A Department of finance and accounting, The Foreign University Banská Bystrica, 2010. Advisor: Ing. Zdenka Musová PhD.) This Diploma work analyze selected tools of marketing mix and their influence to create …více
Abstract:
Anotácia (Bc. Lenka Chrenková: Využívanie vybraných nástrojov marketingového mixu na vytváranie a riadenie vzťahov s klientmi vo vybranej bankovej inštitúcii. Bankovní institút, vysoká škola Praha, Katedra financií a účtovníctva, stredisko Banská Bystrica, 2010. Vedúca práce: I0ng. Zdenka Musová PhD.) Diplomová práca analyzuje vybrané nástroje marketingového mixu a ich pôsobenie na vytváranie a riadenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Poliačiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance