Tomáš Michálek

Bakalářská práce

Riadenie vzťahov so zákazníkmi vo vybranej banke

Customer relationship management in a selected bank
Abstract:
This bachelor’s thesis is dealing with the control of the customers in the UniCredit Bank, Czech Republic, a.s., which is the strongest and the most efficient bank in Middle and Eastern Europe. This work is divided into 3 parts, teoretic, analytic and proposal. First chapter is focused on the characteristic of the relation marketing, especially on the participants, values and the procedure of taking …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá riadením vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ktorá je najsilnejšia a najvýkonnejšia banka v strednej a východnej Európe. Táto práca má tri časti, teoretickú, analytickú a návrhovú. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku vzťahového marketingu, pričom je kladený dôraz na jej účastníkov, hodnoty a samotný proces riadenia vzťahov. V …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Poliačiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK