Martin Schwantzer

Bakalářská práce

Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi

Customer relationship management in practice
Abstract:
Our bachelor thesis points out the importance of customer relationship management in achieving business targets set in the selected company. The first chapter is devoted to theoretical results of research with an emphasis on relationship marketing and Customer Relationship Management (hereinafter referred to as CRM). Furthermore, the areas supporting the benefits of a CRM system and benefit of CRM …více
Abstract:
Bakalárska práca poukazuje na dôležitosť riadenia vzťahov so zákazníkmi pri dosahovaní stanovených obchodných cieľov vo vybranej spoločnosti. Prvá kapitola sa venuje teoretickým východiskám skúmanej problematiky s dôrazom na vzťahový marketing a Customer Relationship Management (ďalej iba CRM). Ďalej popisuje oblasti podporujúce systém CRM a prínos CRM pre zákazníka a firmu. Druhá kapitola má aplikačný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK