Bc. Karolína Snížková

Diplomová práce

Využití rekombinantních antigenních proteinů a syntetických peptidů v serodiagnostice Trichinella spiralis a T. pseudospiralis.

Recombinant protein and synthetic antigenic peptides as a serodiagnostic markers of Trichinella spiralis and T. pseudospiralis.
Anotace:
Kosmopolitně rozšíření zástupci rodu Trichinella jsou původci závažného onemocnění zvaného trichinelóza. Hostitel se nakazí konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa obsahujícího infekční larvy L1. K infekci jsou vnímaví téměř všichni obratlovci. Zejména u člověka se mohou rozvinout i vážné klinické příznaky. Tyto parazitické organismy ohrožují nejen lidské zdraví, ale v souvislosti …více
Abstract:
The worldwide distributed Trichinella spp. are the causative agents of serious disease called trichinellosis. The host can be infected after eating raw or undercooked meat containing infectious L1 larvae. Almost all vertebrates are susceptible to the infection. Especially humans may develop serious clinical symptoms. These parasitic organisms represent a treat not only for public health, but they are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta