Bc. Vladimír Kopal

Master's thesis

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of Current Modes of Communication and Suggestion of a Communication Model in the Future
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje provedení analýzy marketingové komunikace vybrané firmy působící na trhu B2B a návrhem nového modelu marketingové komunikace. Marketingová komunikace firmy je analyzována na úrovni jednotlivých částí komunikačního mixu. Pro každou z těchto částí jsou formulována doporučení, z nichž vychází nový model komunikace v budoucnosti. V závěru jsou formulována doporučení, která …more
Abstract:
This diploma thesis concerns with the analysis of marketing communication of a selected company in the B2B market and focuses on design of a new model of marketing communication. Marketing communication is analyzed at the level of the individual parts of the communication mix. For each of these parts are formed suggestions that are reflected in the new communication model. Recommendations are formulated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní