Ing. Yulia Shkuratova

Diplomová práce

Marketing communication of the company operating in B2B market

Marketing communication of the company operating in B2B market
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Marketingová komunikace podniku působícího na B2B trhu” je tvorba návrhu komunikační strategie pro konkrétní podnik, ENID, s.r.o. v rámci stávajících vnitřních a vnějších podmínek. První část práce je zaměřena na charakteristiky teoretických aspektů tvorby komunikační strategie, s důrazem kladeným na specifika business-to-business marketingu. V praktické časti je představen …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis “Marketing communication of the company operating in B2B market” is to create communication strategy for particular company, ENID, s.r.o. within current internal and external conditions. The first part deals with theoretical aspects of creation of communication strategy, the accent is given to specifics of business-to-business marketing. In practical part ENID, s.r.o …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta