Mgr. Patrik Kabátník, Ph.D.

Disertační práce

Degradace chlorovaných uhlovodíků použitím kovů - aplikace technologie PRB na lokalitě Hluk

Degradation of Chlorinated Hydrocarbons by Zero Valent Iron - PRB Technology in Hluk Site
Anotace:
V rámci této práce je popisován postup projektování a výstavby podzemních těsnících stěn s reaktivními bránami (PRB) na lokalitě Hluk a jejich dlouhodobý monitoring sloužící k posouzení schopnosti reaktivních bran redukovat obsah chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě. Během projekční činnosti byl proveden výběr vhodného reaktivního materiálu (litinové třísky), proběhla kolonová zkouška s cílem určit …více
Abstract:
The report describes the procedure of designing and construction of the underground slurry walls and Permeable Reactive Barriers (PRBs) at the Hluk site as well as their long term monitoring determining ability of PRBs to reduce the concentration of chlorinated hydrocarbons in the groundwater. The projection phase consists of the selection of suitable reactive material (cast iron splinters), the column …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 4. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta